Co to jest ADR? Transport substancji niebezpiecznych

Co to jest ADR? Transport substancji niebezpiecznych

Czym jest ADR? Chyba każdy przynajmniej raz w życiu słyszał ten skrót. Pochodzi on z języka francuskiego i oznacza dosłownie L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, czyli europejską umowę dotyczącą drogowego międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych. Nadal brzmi obco? Przyjrzyjmy się temu aktowi prawnemu. Umowa ADR Ów dokument został sporządzonyWięcej oCo to jest ADR? Transport substancji niebezpiecznych[…]