Kursy ADR Gdańsk | Szkolenia ADR Gdańsk | Uprawnienia ADR dla kierowców Gdańsk

Kursy ADR w Gdańsku

Każdy, kto zawodowo zajmuje się przewożeniem ładunków, pewnie nie raz słyszał o kursie ADR. Jest to szkolenie, które pozwala poszerzyć kompetencje kierowcy oraz odnaleźć swoje miejsce w branży, gdy dopiero rozpoczynamy przygodę z transportem. Gdzie warto wykonać specjalistyczny kurs ADR w Gdańsku? Dlaczego warto zainteresować się kursem ADR?

Fakty są takie, że jeden na dziesięć przewożonych ładunków w naszym kraju to substancje niebezpieczne. Oznacza to, że po ukończonym kursie ADR można pozyskać cenione na rynku kwalifikacje. Kierowca posiadający taki certyfikat znajdzie zatrudnienie nie tylko w Polsce. Umiejętności i wiedza w zakresie ładunków niebezpiecznych jest ceniona także u naszych zachodnich sąsiadów. Na czym zatem polega kurs ADR w Gdańsku?

Szkolenia ADR Gdańsk?

Kursy ADR można podzielić na cztery grupy. Przygodę z tą tematyką warto rozpocząć od kursu podstawowego ADR. Dzięki niemu można pozyskać fundamentalną wiedzę dotyczącą przewozu materiałów niebezpiecznych. Ponadto kierowcy, którzy będą w przyszłości transportować tego rodzaju ładunki, dowiedzą się, w jaki sposób oznaczać swój pojazd, a także jak zachowywać się w przypadku sytuacji nietypowych. Do takich zdarzeń zalicza się wypadek drogowy. Przyszły kierowca ADR dowie się również jak prawidłowo przejeżdżać przez tunele. To tylko namiastka wiedzy, którą mają do przekazania szkoleniowcy na kursie ADR w Gdańsku. Kurs trwa 24 godziny lekcyjne i kończy się egzaminem państwowym, po którym uczestnik otrzymuje certyfikat.

Uprawnienia ADR w Gdańsku

Dla kierowców chcących rozszerzać swoje kompetencje przygotowano również Specjalistyczny kurs ADR klasy 1. Jest to szkolenie uzupełniające wiedzę nabytą w czasie kursu podstawowego. Zajęcia te trwają 8 godzin. Podczas ich trwania kursanci zapoznają się m.in. z wiedzą na temat ładunków wybuchowych. Dowiedzą się także, jak należy ładować, przewozić, a następnie rozładowywać niebezpieczne towary zagrożone wybuchem. Szkoleniowcy podczas szkolenia ADR w Gdańsku opowiedzą o ryzyku przewozu takich ładunków i możliwościach zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom. Według statystyk przynajmniej połowa ładunków niebezpiecznych przewożonych po polskich drogach to właśnie materiały wybuchowe, dlatego podjęcie takiego kursu może być bardzo dobrą decyzją w aspekcie rozszerzenia swoich możliwości zawodowych.

Jakie jeszcze kursy ADR są dostępne w Gdańsku?

Kolejny kurs ADR, który jest skierowany do kierowców chcących zgłębiać swoją wiedzę na temat ADR, to Specjalistyczny kurs ADR klasy 7. Posiadając certyfikat podstawowy oraz minimum 21 lat można zainteresować się właśnie takim kierunkiem rozwoju. Kurs ADR klasy 7 pozwala zdobyć wiedzę z zakresu przewozu materiałów promieniotwórczych. Podobnie jak poprzednie szkolenia trwa ono pełne 8 godzin lekcyjnych. Po zakończonym kursie każdy uczestnik będzie mógł pochwalić się wiedza na temat przewozu, ładunku, a także rozładunku materiałów promieniotwórczych. Zdobędzie również umiejętności potrzebne w sytuacji zagrożenia. Pozna także ryzyko, które wiąże się z bezpośrednim kontaktem z ładunkami promieniotwórczymi. Do pakietu kursów ADR, które robimy w Gdańsku zalicza się także Specjalistyczny kurs ADR na cysterny.