Specjalistyczny kurs ADR na cysterny – Szkolenie ADR na cysterny

Po ukończeniu 21 roku życia i zaliczeniu podstawowego kursu ADR, możesz przystąpić do jednego wybranego (bądź też kilku) szkolenia specjalistycznego. Nasza firma prowadzi zajęcia składające się na wszystkie, a jedno z nich dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach. Trwa ono przez minimum 16 godzin lekcyjnych lub jest dłuższe, jeśli to niezbędne, by odpowiednio wyszkolić Kursanta w wymaganych zakresach.

Specjalistyczny kurs ADR na cysterny

Zajęcia dedykowane są w szczególności kierowcom:

  • pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w cysternach o pojemności powyżej 1 m3;
  • pojazdów-baterii o pojemności całkowitej powyżej 1 m3;
  • pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w kontenerach-cysternach, MEGC lub cysternach przenośnych, o pojemności jednostkowej powyżej 3 m3.

Podczas nauki zostaniesz poinstruowany o wszystkim, co może być dla Ciebie istotne – m.in.:

  • dowiesz się, jak może zachować się Twój pojazd w trakcie przejazdu oraz co może stać się z ładunkiem w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń;
  • poznasz rozmaite modele napełniania i opróżniania cystern;
  • zdobędziesz wiadomości o tym, jakie szczególne przepisy będą Cię obowiązywać po zdobyciu nowych uprawnień;
  • zostaniesz poinformowany, w jaki sposób powinieneś poprawnie oznaczać swój pojazd i przewożone nim niebezpieczne materiały.

Szkolenie ADR na cysterny

Szkolenie wieńczone jest egzaminem, dla którego zaliczenia potrzeba udzielić co najmniej 2/3 prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe. Jeżeli Ci się to uda, otrzymasz stosowny certyfikat pozwalający Ci na transportowanie niebezpiecznych towarów cysternami. Będzie on wydany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, a jego ważność to 5 lat. Zaświadczenie owo obowiązuje na obszarze wszystkich państw, które ratyfikowały umowę ADR, czyli niemalże w całej Europie.

Zaliczenie specjalistycznego szkolenia ADR na cysterny daje wiele możliwości związanych ze zdobyciem lepszej pracy polegającej na przewozie niebezpiecznych materiałów, ponieważ aż 70% z nich stanowią substancje transportowane właśnie w tego rodzaju samochodach.