Specjalistyczny kurs ADR na cysterny – Szkolenie ADR na cysterny

Po ukończeniu podstawowego kursu ADR, możesz przystąpić do szkolenia specjalistycznegoPrzewóz towarów niebezpiecznych w cysternach. Szkolenie trwa minimum 16 godzin lekcyjnych. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 21 roku życia.

 

Specjalistyczny kurs ADR na cysterny

Zajęcia dedykowane są w szczególności kierowcom pojazdów:

  • przewożących materiały niebezpieczne w cysternach o pojemności powyżej 1 m3;
  • pojazdów-baterii o pojemności całkowitej powyżej 1 m3;
  • przewożących materiały niebezpieczne w kontenerach-cysternach, MEGC lub cysternach przenośnych, o pojemności jednostkowej powyżej 3 m3.

Dzięki naszemu szkoleniu:

  • dowiesz się, jakie przepisy będą Cię obowiązywać po zdobyciu nowych uprawnień;
  • zostaniesz poinstruowany, w jaki sposób powinieneś poprawnie oznaczać swój pojazd i przewożone nim niebezpieczne materiały;
  • dowiesz się, jak może zachować się Twój pojazd w trakcie przejazdu oraz co może stać się z ładunkiem w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń;
  • poznasz modele napełniania i opróżniania cystern.

Szkolenie ADR na cysterny

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym. Uczestnicy kursu muszą udzielić co najmniej 2/3 prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe. Każdy z nich certyfikat w języku polskim i angielskim ważny przez 5 lat w większości krajów europejskich.

Zaliczenie specjalistycznego szkolenia ADR na cysterny daje wiele możliwości związanych ze zdobyciem lepszej pracy polegającej na przewozie niebezpiecznych materiałów, ponieważ aż 70% z nich stanowią substancje transportowane właśnie w tego rodzaju samochodach.