Specjalistyczny kurs ADR klasa 1 – Szkolenie specjalistyczne ADR klasa 1

Zaliczenie podstawowego szkolenia ADR stanowi jedynie początek drogi do uzyskania pełni uprawnień kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne. Po jego ukończeniu, możesz przystąpić do któregoś z kursów specjalistycznych. Jeden z nich nosi nazwę klasy 1 i porusza zagadnienia dotyczące transportu towarów mogących wybuchnąć. Przewóz substancji takiego rodzaju jest szczególnie trudnym zadaniem i wiąże się z dodatkowym ryzykiem – dlatego też wymaga ukończenia osobnego kursu. Obejmuje on zajęcia w wymiarze przynajmniej 8 (lub też więcej, jeśli potrzebuje tego uczeń) godzin lekcyjnych.

Specjalistyczny kurs ADR klasa 1

W czasie ich trwania:

  • poznasz najważniejsze rodzaje niebezpieczeństw, jakie mogą Cię czekać podczas przewożenia niebezpiecznych i wybuchowych substancji, a także dowiesz się, dzięki jakim działaniom możesz zapobiegać powstawaniu tych zagrożeń, jak również niwelować ich skutki, kiedy już takowe sytuacje zaistnieją;
  • dowiesz się, jakie szczególne wytyczne obowiązują w zakresie załadunku, pakowania, transportu i rozładunku niebezpiecznych, wybuchowych materiałów oraz, jakie materiały wolno przewozić w obrębie jednego przejazdu, a dla jakich wspólny transport jest zabroniony.

Szkolenie specjalistyczne ADR klasa 1

Po zakończeniu kursu, kierowca chcący otrzymać uprawnienia ADR, o których mowa zobowiązany jest do odbycia egzaminu. Aby go zdać, musi on poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 2/3 z zadanych pytań. Jeśli to zrobi, przyznane mu zostanie odpowiednie zaświadczenie w językach polskim i angielskim, które będzie ważne na terenie prawie całej Europy przez okres kolejnych 5 lat. Jego posiadacz zobligowany jest do tego, by w ciągu ostatniego roku obowiązywania uprawnień przedłużyć je, zaliczając pięciogodzinny kurs doszkalający.

Dobrze jest wiedzieć, że co najmniej połowa niebezpiecznych materiałów, jakie są rocznie transportowane po terytorium naszego kraju to substancje grożące wybuchem. W związku z tym ważne jest, aby osoba chcąca być dobrym i wartościowym dla pracodawcy kierowcą ADR, posiadała zaświadczenie o możliwości przewożenia tego typu towarów.