Specjalistyczny kurs ADR klasa 1 Łódź – Szkolenie specjalistyczne ADR klasa 1 Łódź

Ukończenie podstawowego szkolenia ADR stanowi jedynie początek drogi do uzyskania pełnych uprawnień kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne. Po jego ukończeniu, możesz przystąpić do któregoś z kursów specjalistycznych. Jednym z nich jest kurs klasy 1. Porusza on zagadnienia z zakresu transportu towarów grożących wybuchem. Przewóz tego rodzaju substancji jest szczególnie trudnym zadaniem i wiąże się z dodatkowym ryzykiem – dlatego też wymaga ukończenia osobnego kursu. Szkolenie obejmuje zajęcia w wymiarze co najmniej 8 godzin.

Specjalistyczny kurs ADR klasa 1 Łódź

W trakcie szkolenia:

  • poznasz najważniejsze rodzaje niebezpieczeństw, jakie mogą grozić podczas przewożenia substancji niebezpiecznych i wybuchowych, a także dowiesz się, jak zapobiegać powstawaniu tych zagrożeń i jak niwelować ich skutki;
  • dowiesz się, jakie wytyczne obowiązują w zakresie załadunku, transportu i rozładunku materiałów niebezpiecznych i wybuchowych oraz jakie materiały wolno przewozić w obrębie jednego transportu, a dla jakich wspólny przewóz jest zabroniony.

Szkolenie specjalistyczne ADR klasa 1 Łódź

Kurs kończy się egzaminem państwowym. Warunkiem jego zdania jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 z zadanych pytań. Po egzaminie Kursanci otrzymają zaświadczenie w języku polskim i angielskim, ważne 5 lat na terenie prawie całej Europy. Warunkiem przedłużenia ważności zaświadczenia jest odbycie pięciogodzinnego kursu doszkalającego w ciągu ostatniego roku obowiązywania uprawnień.

Warto wspomnieć, że co najmniej połowa materiałów niebezpiecznych, transportowanych rocznie na terytorium naszego kraju, to substancje grożące wybuchem. Dlatego wiedza z zakresu przewożenia tego typu towarów będzie dodatkowym atutem kierowcy w oczach każdego pracodawcy.