Specjalistyczny kurs ADR klasa 7 – Szkolenie specjalistyczne ADR klasa 7

Mając 21 lat, posiadając prawo jazdy kategorii C i zaliczywszy podstawowe szkolenie ADR, możesz przystąpić do odbywania specjalistycznego kursu ADR klasy 7. Jest on przeznaczony dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne, pragnących zwiększyć swoje uprawnienia w powyższym zakresie i chcących zdobyć prawo do transportowania towarów promieniotwórczych. Podobnie jak substancje wybuchowe, te również są szczególnie niebezpieczne a ich przemieszczanie obarczone jest, z uwagi na grożące kierowcy i osobom postronnym wypadki – ogromnym stresem. Szkolenie klasa 7 trwa nie krócej niż 8 godzin lekcyjnych, a nawet dłużej, jeżeli jest to konieczne dla przekazania kursantowi pełni wiedzy ze wszystkich potrzebnych mu w pracy związanej z posiadaniem nowych uprawnień obszarów.

Specjalistyczny kurs ADR klasa 7

W ich toku:

  • poznasz zasady rządzące załadunkiem oraz rozładunkiem towarów promieniotwórczych i dowiesz się, które z nich można transportować razem;
  • dowiesz się, jakie nieprzewidziane sytuacje mogą Cię spotkać w trakcie jazdy, jak do nich nie dopuścić, a także, co robić, gdy już do nich dojdzie;
  • zostaniesz uprzedzony o możliwym niebezpieczeństwie będącym skutkiem bezpośredniego kontaktu z promieniowaniem jonizującym.

Szkolenie specjalistyczne ADR klasa 7

Aby pomyślnie ukończyć szkolenie, po jego odbyciu musisz przystąpić do egzaminu. Zdasz go, odpowiadając poprawnie na przynajmniej 2/3 z zadanych pytań testowych. Kiedy to zrobisz, otrzymasz pięcioletnie zaświadczenie o posiadaniu uprawnień ADR klasy 7 w polskiej i angielskiej wersji językowej, które w trakcie jego obowiązywania będziesz zobowiązany odnowić poprzez przejście przez kurs doszkalający. Będzie ono ważne na terenie większości europejskich państw.

Pamiętaj, że zaliczenie podstawowego kursu ADR to dopiero połowa sukcesu, a żeby móc nazwać się pełnoprawnym kierowcą mogącym przewozić niebezpieczne materiały, powinieneś odbyć minimum jedno ze szkoleń specjalistycznych. To na pewno zwiększy Twoje szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy.