Specjalistyczny kurs ADR klasa 7 Łódź – Szkolenie specjalistyczne ADR klasa 7 Łódź

Po ukończeniu podstawowego szkolenia ADR, możesz przystąpić do specjalistycznego kursu ADR klasy 7. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby po 21 roku życia posiadające prawo jazdy kategorii C. Kurs przeznaczony jest dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć uprawnienia do transportu towarów promieniotwórczych.

Specjalistyczny kurs ADR klasa 7

Szkolenie trwa co najmniej 8 godz. lekcyjnych, w trakcie których:

  • poznasz zasady rządzące załadunkiem oraz rozładunkiem towarów promieniotwórczych;
  • dowiesz się, jakie nieprzewidziane sytuacje mogą Cię spotkać w trakcie jazdy, jak im zapobiegać oraz jak sobie z nimi radzić;
  • poznasz ryzyko związane z bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem jonizującym.

Szkolenie specjalistyczne ADR klasa 7

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym. Kursanci muszą poprawnie odpowiedzieć na przynajmniej 2/3 z zadanych pytań testowych. Każdy z nich otrzyma zaświadczenie o posiadaniu uprawnień ADR klasy 7 w języku polskim i angielskim ważne na terenie większości europejskich państw przez 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres po odbyciu kursu doszkalającego w ciągu ostatniego roku obowiązywania uprawnień.